O programe Biz Partners

CIELE PROGRAMU:

  • Získať silnú členskú základňu biznis partnerov v oboch regiónoch a obchodne ich prepájať.
  • Vytvoriť portfólio kvalitných a konkurencieschopných služieb našich partneorv, ktoré príjmú zahraničné spoločnosti spolupracovať s nami.
  • Získať zdroje z ktorých budeme môcť efektívne suplovať nedostatočné vládne aktivity smerujúce k rozvoju obchodu a CR medzi východnou Áziou a Slovenskom. 
  • Realizovať aktivity upevňujúce vzťahy medzi našimi partnermi doma i v zahraničí.VÍZIA:

Cieľavedomými aktivitami sa snažíme o vytvorenie pevných pút medzi oboma perspektívnymi regiónmi. Víziou týchto aktivít je vytvorenie silne obchodnej komory, ktorá nebude len vstupnou bránou pre ázijských investorov na Slovensko, ale do celej strednej Európy so sídlom v jej srdci. Zároveň však chceme umožniť zachovať rovnováhu v bilancii zahraničného obchodu a pomôcť našim firmám osloviť rastúci ázijský trh.


HODNOTY KTORÉ PRINÁŠAME:

  • Sinergia obchodu a spoločne zdielaných kontaktov.
  • Záruka kvalitného servisu určeného pre Ázijského partnera a naopak.
  • Politická a diplomatický potenciál k presadeniu spoločnej vízie našich členov.

Comments