ľudské zdroje

leasing • recruitment • consulting
 
tlmočenie a preklady

Ázia vs. Európa a iné.
  business consulting

strategy • legal services • planning

 
ĽUDSKÉ ZDROJE / PERSONÁLNY SERVIS

powered by  N-Partner Group

Náš exkluzívny partner pre otázky ľudských zdrojov, spol. N-Partner Group s.r.o., pôsobí na českom a slovenskom trhu už od roku 2006. Medzi našich klientov patria renomované zahraničné firmy, často Ázijského pôvodu,  investujúce svoj kapitál v regióne V4.

Spolupráca AIC a N-Partner Group je synergickým spojením AIC Komunity a jej databáz s profresionalitou a dlhoročnými skúsneosťami N-Partner Group v oblasti HR. Prinášame tak klientom bezkonkurenčnú výhodu pri výbere kandidátov, ktorí sa nepohybujú na bežnom trhu práce a často patria, hlavne jazykovými znalosťami do kategórie - NIE SÚ. Často nás kontaktujú iné personálno-poradenské spoločnosti so žiadosťou o pomoc.
 
 
PORTFÓLIO SLUŽIEB A OBCHODNÉ PODMIENKY                                                                                                                                           .

Personálny Recruitment
- Vyhľadávanie a nábor zamestnancov do stáleho pracovného tímu podľa požiadaviek klienta. Výška našej odmeny závisí od dohody s klientom. Ak kandidát odíde v dobe poskytovania garancie, sme povinní Vám nájsť bezplatnú náhradu, alebo vrátiť odmenu.
Executive Search
- Priame vyhľadávanie kandidáta so skúsenosťami v  požadovanom sektore. Práca s databázou a sieť osobných kontaktov umožňuje našim konzultantom  získať prístup k takým uchádzačom, ktorí sa aktívne nepohybujú na trhu práce. Výška odmeny závisí od dohody s klientom. Ak kandidát odíde v dobe poskytovania garancie, sme povinní Vám nájsť bezplatnú náhradu, alebo vrátiť odmenu.Personálny Leasing
- Služby agentúry práce, alebo prezamestnávanie pracovnej sily vo výrobe, administrative ale i v manažmente.  Zákazník platí hodinovú tarifu za poskytnutého pracovníka, nášho zamestnanca v jeho prevádzke.  Jediná administrative s týmto úkonom spojená sa týka mesačnej fakturácie za poskytnuté služby.Hodnotenie zamestatncov
- Príprava metódy pravidelného hodnotenia zamestnancov, ktorá napomôže manažérom Vašej spoločnosti motivovať personál, a zároveň napomáha pri komunikácií s podriadenými efektívnym, nebyrokratickým spôsobom.
Assesment Centrum
- Spoľahlivá metóda hodnotenia profilu kandidáta pomocou simulácie pracovného prostredia a metódy skupinového výberu pracovníkov, uskutočneného našimi špecialistami.
Školiace a motivačné programy
- Manažment výroby: Japonské racionalizačné metódy monozukuri (TPM,TPS,5S...). Preferované na celom svete. Školenia sa konajú v spolupráci s Inštitútom Ázijských Štúdií, často v priestoroch AIC.

REFERENCIE                                                                                                                                                                                                   .

  • Energy & electronics:  SONY, Samsung, IFT ,VSP DATA, OPTREX
  • Building & construction: ACO Industries, Teranova, Takenaka, Fellbermayr, SkyToll etc.
  • Automobile industry: SAS Automotive, Faurecia, Johnson Controls, Futaba, KYB
  • Pharmaceutical industry: Astra Zeneca
  • Telecommunications: T-Com, Kapsch, Wimax
  • IT: Accenture, Dell
  • Logistics: Lindbergh&Dachser, Xpress,
  • Trade: 3M, SCA hygenie products, SOLID, ABB Electro, Eurest
  • Finance & Banking: Tatra Banka, Accenture
  • Production: Steel Center Europe, ARGO-HYTOS