ľudské zdroje

leasing recruitment consulting
 
tlmočenie a preklady

Ázia vs. Európa a iné.
  business consulting

strategy • legal services • planning

 
 
O BUSINESS ASSISTANCE referecie


   Dokonalými službami s jedinečným know-how chceme podporiť projekty, ktoré prispejú k
rozvoju obchodu a cestovného ruchu medzi krajinami východnej Ázie a strednej Európy.

Veľkou víziou AIC je vybudovať korporáciu, ktorá synergicky spojí naše vedomosti a ľudský potenciál s výnosnosťou projektov do ktorých investujeme.

Pri riadení investícií chceme vytvoriť množstvo zaujímavých pracovných miest. Získané skúsenosti a výnos zo ziskových aktivít použijeme na rozvoj ďalších aktivít podporujúcic udržateľný rast - vzdelanie, R&D, inovácia etc..

Portólio našich služieb sa nachádza v oblasti rozvoja ľudského potenciálu, zabezpečenia personálnych služieb a komunikácie - tlmočenie, preklady, poradenstva pri plánovaní a operatíve investičných aktivít.