ZOZNAM PROJEKTOV K REALIZÁCII ( INVESTIČNÉ VÝZVY )

::: Export Alcohol Killer na Japonský trh :::

 

::: Interaktívny výukový systém pre IAS :::

 

::: Sieť stredoeurópskych reštaurácií v Ázii :::

 

::: Vybudovanie siete AIC na nových trhoch :::

 

::: Investícia do rozšírenia KC Asia Info :::